Arles – Frankrijk


Amfitheater wordt in oude glorie hersteld

 

Het Franse stadje Arles staat bekend om zijn monumentale gebouwen en is mede dankzij de beroemde schilder Vincent van Gogh een belangrijke inspiratiebron in de schilderkunst. Het is dan ook niet voor niets, dat Arles op de Wereld Erfgoedlijst van Unesco staat. Een van de belangrijkste en opvallendste gebouwen is het Amfitheater, daterend uit 90 na Christus.

De opdracht: restauratie van het amfitheater

Het volledig uit natuursteenelementen opgetrokken Amfitheater heeft in twintig eeuwen van erosie en verzuring veel te verduren gehad. De architecten, de chef des monuments Historique en een consortium van diverse maatgevende laboratoria besloten tot restauratie van het toonbeeld van Arles, het Amfitheater.

De bijdrage: Jahn s70 Natuursteenherstelmortel

Na een nauwkeurige serie van onderzoeken is de voorkeur gegeven aan het gebruik van de Jahn S70 Natuursteenherstelmortel voor de restauratie en instandhouding van het Amfitheater.