Nieuwpoort – België 


Fundatieonderzoek Koning Albert 1 monument

 

Aan de Belgische kustplaats Nieuwpoort staat het Koning Albert 1 monument. Deze werd naar een ontwerp van Juliën de Ridder in 1938 gebouwd. Met dit monument worden de Belgische troepen herdacht die tijdens de Eerste Wereldoorlog strijd leverden. Later is onder het monument een bezoekerscentrum gebouwd en ingericht. Deze heeft een permanent karakter waar regelmatig tentoonstellingen worden gehouden. In 2014 vindt er een grote internationale herdenking plaats waarbij de belangrijke wereldleiders aanwezig zullen zijn.

Betonnen fundatieonderzoek en advies

Ons is gevraagd om de kwaliteit van de betonnen fundatie te onderzoeken en tevens een advies te geven voor het herstel van de paalfundering . Deze werkzaamheden zijn in 2012 uitgevoerd.